Tính năng

TÍNH NĂNG

Quản lý công việc đội nhóm bảo trì công trình

TÍNH NĂNG

Quản lý công việc của nhân viên tại công trình

TÍNH NĂNG

Quản lý công việc dự án thi công công trình

TÍNH NĂNG

Chấm công - Điểm danh nhân viên công trình

TÍNH NĂNG

Giám sát nhân viên ra vào công trình

TÍNH NĂNG

Quản lý khách hàng - công trình