Lập kế hoạch bảo trì cho từng nhóm theo công trình

Theo dõi số lượng thành viên tham gia, số lượng công việc cần thực hiện trong một nhóm

Phân loại công việc theo trạng thái: khẩn cấp, quan trọng, bình thường,…

Giám sát trạng thái và tiến độ hoàn thành của mỗi nhóm công việc trực quan bằng checklist, Kanban, GANTT,..

Giám sát vị trí, thời gian thực hiện công việc bảo trì của mỗi nhóm

Quản lý và theo dõi công việc trên di động

Tạo môi trường chia sẻ thông tin, nhắc nhở và thảo luận công việc giữa các thành viên

Hỗ trợ đánh giá hiệu quả phối hợp công việc giữa các cá nhân và đội nhóm

Quay số: 0983 089 715 hoặc email đến hotro@smartworker.vn

để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Quay số: 0983 089 715 hoặc email đến hotro@smartworker.vn

để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

SmartWorker đồng hành cùng doanh nghiệp cải thiện năng suất làm việc của nhân viên công trình, công trường

TÍNH NĂNG KHÁC

Tìm hiểu thêm những tính năng khác của SmartWorker

Chấm công - Điểm danh nhân viên công trình
Giám sát nhân viên ra vào công trình
Giám sát công việc dự án thi công công trình
Giám sát công việc của nhân viên tại công trình
Gáim sát khách hàng, công trình