BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SMARTWORKER

SMALL

700.000 VND

Tháng
Sử dụng tối đa 30 tài khoản
 •  Miễn phí khởi tạo phần mềm
 • Miễn phí đào tạo từ xa
 •  Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính

MUA NGAY

MEDIUM

1.400.000 VND

Tháng
Sử dụng tối đa 60 tài khoản
 • Miễn phí khởi tạo phần mềm
 • Miễn phí đào tạo từ xa
 • Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính

MUA NGAY

BIG

22.000 VND

Tài khoản/Tháng
Từ 61 tài khoản trở lên
 • Miễn phí khởi tạo phần mềm
 • Miễn phí đào tạo trực tiếp
 • Miễn phí hỗ trợ vận hành từ xa
 • Sử dụng toàn bộ tính năng
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới
 • Hỗ trợ trong giờ hành chính

MUA NGAY